3 Jaar Garantie

Uw aankopen bij Kirstein.nl zijn verzekerd van onze 3-jaar-Kirstein garantie, d.w.z. dat we de garantie van de fabrikant (meestal 12 maanden) op onze kosten uitbreiden naar de volledige 36 maanden!

Garantie

Garantie is gegarandeerd met de garantie van muziekhuis Kirstein GmbH tijdens de garantieperiode van 3 jaar, dat de goederen die bij muziekhuis Kirstein GmbH gekocht zonder productie- en materiaalfouten zijn, die het functioneren van de goederen aantasten of beïnvloeden.

De garantie bestaat uit gratis reparatie van alle voorkomende en door de garantie gedekte of beschadiging van goederen die gebreken vertonen binnen de garantieperiode. Na het nakijken door Musikhaus Kirstein GmbH wordt uw aankoop hersteld door reparatie of door het vervangen van een gelijkwaardig apparaat.

De vervanging van gebrekkige goederen of vervangende onderdelen worden eigendom van Musikhaus Kirstein GmbH. Materiaal, werktijden en transportkosten worden door Musikhaus Kirstein GmbH gedragen alleen als het gerechtvaardigd wordt door de garantie.

Garantieperiode

De garantie begint bij de aankoop van de goederen. Basis is de datum van de factuur. De garantie eindigt na een aaneengesloten periode van 3 jaar. Daarvan afgezien eindigt de garantieperiode met (gedeeltelijke) terugbetaling van de verkoopprijs. Uitgevoerde garantie leidt niet tot verlenging van de garantieperiode.

Garantie

Om gebruik te maken van de diensten van de garantie is de originele factuur vereist. De gebrekkige goederen worden overhandigd of doorgeven aan Musikhaus Kirstein GmbH. Als het apparaat per post wordt verzonden, dient de originele verpakking gebruikt te worden - de kosten van de retourzending zijn voor rekening van de Musikhaus Kirstein GmbH, tenzij de klant is gevestigd in Duitsland. De retourzending van de producten moet bij ons worden overeengekomen zijn. We zullen een retour regelen of een terugkeer label sturen (alleen in Duitsland). De kosten voor het terugzenden buiten Duitsland zijn voor rekening van de klant. De garantie wordt alleen verstrekt aan klanten die gem. § 13 Duits Burgerlijk Wetboek consumenten zijn.

Uitsluitingen

Uitgesloten van deze garantie is schade die worden veroorzaakt als gevolg van onjuist gebruik, oneigenlijk gebruik van de goederen, invloeden van buitenaf, zoals transportschade, of door middel van reparaties of wijzigingen die niet zijn gemaakt door Musikhaus Kirstein GmbH of een geautoriseerde derde partij. Ook uitgesloten zijn computer producten en accessoires, evenals producten die onderworpen zijn aan het gebruik van gerelateerde of andere slijtage onderhevig zijn, en gebreken van producten, die worden veroorzaakt door abnormale omgevingsomstandigheden, overbelasting of onjuist onderhoud of zorg. Product defecten veroorzaakt door het gebruik van accessoires, aanvullende of vervangende onderdelen die niet originele onderdelen zijn worden eveneens van deze garantie uitgesloten. We bieden 5 jaar garantie aan op akoestische piano’s.

Algemene bepalingen

Deze garantie-overeenkomst regelt de rechtsverhouding tussen de koper en de Musikhaus Kirstein GmbH. Bovendien, zijn vorderingen tot schadevergoeding voor zover aansprakelijkheid niet wettelijk gedekt. Deze garantie is een aanvulling op het tegenovergestelde van de garantierechten en / of een mogelijk bestaande garantie van de bestaande Musikhaus Kirstein GmbH. De garantie is van toepassing op alle aankopen vanaf 1 december 2012.